PROPOZICE

MLÁDEŽ

CCJD (dorost) – Ročník 2007-2009
CCJS (starší žáci) – Ročník 2010-2013
CCJM (mladší žáci) – Ročník 2014-2017

ŽENY

CCW (ženy) pes do 15 kg
CCW (ženy) pes 15 kg až 25 kg
CCW (ženy) pes nad 25 kg

MUŽI

CCM (muži) pes do 15 kg
CCM (muži) pes 15 kg až 25 kg
CCM (muži) pes nad 25 kg

    PROGRAM

Prezence — 08:00 – 10:00

Meeting — 10:00

Start první kategorie — 10:30

Vyhlášení výsledků — 14:30

Datum a místo konání
 • Datum konání: 19.10.2024
 • Místo konání: Lesopark Ostrava Poruba
 • Parkování: Parkoviště koupaliště Ostrava – Poruba – https://mapy.cz/s/lejajelasa
 • Před vjezdem do areálu je třeba přejet tramvajovou trať, proto Vás žádáme o zvýšenou opatrnost.
 • GPS souřadnice: 49.8267300N, 18.1382989
Registrace a startovné
 • Registraci můžete provést zde REGISTRACE od 1.6.2024 do 11.10.2024
 • Startovné 550 Kč
 • Startovné hradí závodníci z ČR i zahraničí výhradně převodem.
 • Startovné je nevratné, ale je možné převést do 11.10.2024 na jiného závodníka
 • Startovné na místě v den závodu 700,-
Co získám v rámci registrace?
 • Startovní balíček
 • Značení trati
 • Profesionální elektronické měření času pomocí čipu
 • Online výsledky přímo v cíli na LED TV
 • Pamětní list s výsledným časem ke stažení
 • Voda pro závodníky i psy v cíli
 • Zázemí v areálu závodu (toalety, občerstvení, medic point)
 • Parkování a možnost stanování (den před závodem) v areálu zdarma

Čas startu a startovní intervaly?

Start první kategorie bude v 10:30 dále dle rozpisu níže (u každé další kategorie doplníme přesný čas startu po uzavření registrací)

Startovní intervaly mezi jednotlivými závodníky budou stanoveny na 20-30 sekund (upřesníme po uzavření registrací)

 • 10:30 – CCM (muži) pes nad 25 kg
 • CCW (ženy) pes nad 25 kg
 • CCM (muži) pes 15 kg až 25 kg
 • CCW (ženy) pes 15 kg až 25 kg
 • CCM (muži) pes do 15 kg
 • CCW (ženy) pes do 15 kg
 • CCJD (dorost) ročník 2007-2009
 • CCJS (starší žáci) ročník 2010-2013
 • CCJM (mladší žáci) ročník 2014-2017

 

 

 

Délka a trasa závodu:
 • CCM, CCW, CCJD – cca 4,5km. Trasa vede zvlněným terénem porubského lesoparku. Převýšení je +- 100m, ale dlouhé rovinky nečekejte. Povrch je z 70% tvořen lesními cestami, zbytek je zpevněná kamenitá cesta. Nicméně i na ní se dá najít pohodlnější trasa po krajích.
 • CCJS, CCJM – cca 1,4km. Dětská trasa částečně kopíruje hlavní závod, je však kratší. Převýšení je poloviční (+- 50m). Povrch je z 70% tvořen lesními cestami, zbytek je zpevněná kamenitá cesta. Nicméně i na ní se dá najít pohodlnější trasa po krajích.
Značení závodu
 • Trasa bude vyznačená pořadateli, a to šipkami s logem závodu a páskou. Detaily značení budou vysvětleny na meetingu v den závodu.
Výstroj závodníka a psa
 • Každý závodník obdrží od pořadatele startovní číslo, které musí mít po celou dobu závodu připnuto na viditelném místě
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji. Po celou dobu musí být spojen s opaskem či sedákem běžce pomocí odpruženého vodítka
 • Nejlépe bude vybaven také obojkem pro případ problémů s postrojem, obojek nesmí být plně stahovací, ostnatý ani elektrický
 • Závodník nesmí mít boty s hroty
Pravidla závodu
 • Závodníci kategorie CCJM startují s osobou starší 18 let a souhlasem zákonného zástupce
 • Závodníci kategorie CCJS startují se souhlasem zákonného zástupce a v doprovodu osoby starší 18 let, která jej doprovodí do zázemí závodu a má za něj plnou zodpovědnost
 • Závodníci kategorie CCJD startují se souhlasem zákonného zástupce
 • Věk psa musí být v den závodu minimálně 18 měsíců
 • Váhová kategorie psa: Pes do 15 kg, pes 15 kg až 25 kg, pes nad 25 kg. Upřesnění pravidla: Pes do 15 kg = Váha psa 0 kg až 14,99 kg, pes 15 kg až 25 kg = Váha psa 15,00 kg až 25,00 kg, pes nad 25 kg = Váha psa 25,01 kg a jakákoliv vyšší
 • Pořadatel může při registraci či v cíli převážit psa na elektronické váze. Odmítnutí znamená automaticky přesun závodníka do vyšší kategorie
 • U přejímky bude přítomen veterinární dozor závodu, který bude kontrolovat očkovací průkaz psa, tlapky psa a celkový zdravotní stav psa. Ověří také čip psa, to že má platná veškerá očkování vyžadována právními předpisy, váhu psa a u zahraničních závodníků také platný pas zvířete v zájmovém chovu (Europas). Může probíhat i kontrola Krajské veterinární správy. Ze závodu budou vyloučeni psi vykazující jakékoliv známky nemoci či zranění (například kašlající či kulhající psi atd.), březí či kojící feny
 • Neumožníme start v případě, že má pes před závodem viditelně poraněné polštářky (sedřené, krvavé apod.), v případě příznaku onemocnění psa (např. respirační či pohybové) nebo v případě že pes bude vykazovat přílišné známky vyčerpání či únavy
 • Diskvalifikace v cíli v případě, že má pes po doběhnutí do cíle viditelně poraněné polštářky (sedřené, krvavé apod.) a nebude mít nasazené boty pro psy, v případě příznaku onemocnění psa (např. respirační či pohybové), v případě že pes bude vykazovat přílišné známky vyčerpání či únavy. Nelze vyloučit i jiná kritéria posouzení, zda je pes způsobilý se závodu zúčastnit (bude upřesněno při prezenci – konkrétně při veterinární přejímce). O případném zákazu startu či diskvalifikaci rozhoduje veterinární dozor
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji. Po celou dobu závodu musí být spojen s opaskem či sedákem běžce pomocí odpruženého vodítka. Nejlépe bude vybaven také obojkem pro případ problémů s postrojem, obojek nesmí být plně stahovací, ostnatý ani elektrický
 • Pes musí být v areálu po celou dobu na vodítku, není možné mít psa tzv. „na volno“
 • Jeden závodník může závod běžet s více starty, pro každý start však musí být přihlášen jiný pes. Jeden pes může v závodě startovat pouze jednou (s výjimkou dětských tratí 1400m)
 • Minimální počet závodníků v každé kategorii je 5. V případě nenaplnění této kapacity, se daná kategorie slučuje s vyšší váhovou kategorií stejného pohlaví. Kategorií CCJD, CCJS, CCJM se toto pravidlo netýká.
 • Ve startovní zóně je povolen vodič, který závodníkovi drží psa před startem
 • Rozsah a způsob jiné pomoci ve startovní zóně určuje ředitel závodu v den závodu na meetingu
 • Závodníci jsou povinni v celém areálu závodu a v bezprostředním okolí uklízet exkrementy po svých psech, nedodržení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci ze závodu
 • Závodu se nesmí účastnit březí a kojící feny, ani psi s kupírovanýma ušima
 • Závodník nesmí běžet před psem
 • Tažení či jakékoliv jiné nucení psa pokračovat vpřed je striktně zakázáno
 • Pes musí do cíle doběhnout před závodníkem
 • Každý závodník musí umožnit předbíhání, a pokud sám předbíhá, musí to hlásit předem předbíhanému
 • Jakákoliv agrese (nejen) psů na trati bude trestána diskvalifikací
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací
 • Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu si vás seřadí pomocníci na startu
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Na svém kotníku umístěný čip. Startovní číslo viditelně připnuté na hrudníku
 • Při ztrátě čipu bude závodníkovi účtován poplatek ve výši 400,-
 • V cíli vám pořadatel sundá čip (nepohybujte se zbytečně v prostoru startu a cíle s čipy)
 • Pravidla závodu jsou k dispozici také v kanceláři závodu
 • Závodník nesmí startovat se sluchátky na/v uších
 • Pokud pes neprojde úspěšně veterinární přejímkou při prezenci na startu nebo kontrolou v cíli, tak si pořadatel vyhradil právo nepustit na start nebo zastavit v závodě, či diskvalifikovat po závodě každého takového účastníka. Dále také může být diskvalifikován závodník, pokud bude On či Pes vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví
 • Pořadatelé nahlásí řediteli akce každé porušení pravidel. Účastníci, kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků, musí zprávu (i pouze ústní) předat řediteli akce ihned po doběhnutí do cíle či mob. telefonem z trati. Po každém ohlášení musí nejpozději dvě hodiny před plánovaným vyhlášením výsledků následovat písemné ohlášení, jinak na ústní oznámení není brán zřetel
 • Účastník, který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, má právo na slyšení u vedení akce a může vznést písemný protest proti ohlášení
 • Vedení akce se skládá z ředitele akce a jím pověřených osob
 • Každý přestupek proti pravidlům potrestá vedení akce diskvalifikací. Účastník je také diskvalifikován pro špatné zacházení se psem, pro hrubé chování vůči ostatním účastníkům, pořadatelům či divákům, pro zjevný stav pod vlivem alkoholických nebo omamných látek během akce, pro agresivní chování psa vůči jiným psům a lidem apod. vážné přestupky
 • Rozhodnutí vedení akce je pro danou akci konečné a nenapadnutelné
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s propozicemi, pravidly závodu a s prohlášením účastníka závodu